Witaj na nowej stronie Biblioteki

Miło nam powitać Cię na naszej nowej stronie internetowej

Książka na telefon

Książka na telefon to program Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie adresowany do mieszkańców Gminy Żychlin, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczania książek.

Zamawianie książek

Bibliotekarz przyjmuje zgłoszenie od osób chcących wypożyczyć książkę telefonicznie w godz. od 10.00 do 15.00, nr tel. (24) 285 11 69. Książki dostarczane będą do domów w dniu zamówienie lub następnym przez pracowników biblioteki.

REGULAMIN USŁUGI
„Książka na telefon”

§ 1.

1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Gminy Żychlin, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
3. Książki można zamawiać telefonicznie codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00. tel. 24 285 11 69
4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie

5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
a. okazać dowód osobisty,
b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.
7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminy (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).
2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§ 3.

1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 4.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

§ 5.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,  a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.
2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2023r.

Skip to content