Witaj na nowej stronie Biblioteki

Miło nam powitać Cię na naszej nowej stronie internetowej

Standardy ochrony małoletnich

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie
z dnia 01.03.2024r.

w sprawie:
Wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Miejsko – Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie

Na podstawie art. 22b pkt I ustawy z dani 13 maja 2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2023R.
poz.1606) zarządza co następuje:
§ 1
Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im.Marii Kownackiej w Żychlinie zostają wdrożone
do stosowania Standardy Ochrony Małoletnich.
§2
Zadania związane z działalnością na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem realizują
wszyscy pracownicy zatrudnieni w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im.Marii
Kownackiej w Żychlinie a za skuteczne funkcjonowanie Standardów Ochrony Małoletnich
odpowiedzialny jest Dyrektor w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im.Marii
Kownackiej w Żychlinie
§ 3
Wszyscy Pracownicy zobowiązani są do zapoznani się z przepisami Standardów Ochrony
Małoletnich obowiązujących w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im.Marii
Kownackiej w Żychlinie w terminie do dnia 29 marca 2024r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Skip to content