Witaj na nowej stronie Biblioteki

Miło nam powitać Cię na naszej nowej stronie internetowej

Misja

Misją Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i kultury wśród odbiorców. Do statutowych celów i zadań instytucji należą m.in.:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i w formie prezentacyjnej (na miejscu);
  • promowanie czytelnictwa i książek;
  • współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców;
  • podejmowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej oraz upowszechniania wiedzy i kultury;
  • kształtowanie postaw społecznych dzieci i młodzieży;
  • promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i społecznościach lokalnych;
  • popularyzacja dorobku twórczego patrona Biblioteki – Marii Kownackiej oraz wiedzy o jej życiu.

Wizja

Działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie mają na celu stworzenie nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz integracji i komunikacji społecznej, który szanuje przeszłość i kreuje przyszłość. Każdego dnia dokładamy starań, aby dostarczać usługi na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem wrażliwości społecznej, różnorodności zainteresowań odbiorców. Jako miejsce otwarte na potrzeby społeczeństwa, stwarzamy możliwość do ciekawego i poszerzającego horyzonty myślowe sposobu spędzania czasu. Staramy się uczyć właściwych postaw od najmłodszych lat i zaszczepiać w użytkownikach zamiłowanie do czytania, przywiązanie do miejsca, budzić kreatywność i ciekawość świata. Instytucja otwarta na zmiany i potrzeby użytkowników. Oczywiście nie wolno zapominać o tej podstawowej działalności, jaką jest rozwijanie czytelnictwa. Jednak podstawa w dzisiejszych czasach to za mało. Biblioteka powinna być platformą kultury i integracji społecznej – miejscem, do którego zawsze warto przyjść i spędzić miło czas.

Skip to content